Ποιοί είμαστε

 

Translations:


Η ΚΕΚΗ Α.Ε. για περισσότερα από 35 χρόνια παρέχει με συνέπεια και υπευθυνότητα εργαστηριακό εξοπλισμό κορυφαίας ποιότητας και τεχνολογίας αντιπροσωπεύοντας διεθνώς καταξιωμένους οίκους του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων τους THERMO FISHER SCIENTIFIC (βιοχημικοί αναλυτές KONELAB και INDIKO, ΜΑS controls), BRAHMS (αναλυτής KRYPTOR), ANALYTICON (αιματολογικοί αναλυτές, ταινίες ούρων), SNIBE DIAGNOSTICS (ανοσολογικοί αναλυτές) και OMEGΑ DIAGNOSTICS.

H εταιρεία μας επιπρόσθετα αναπτύσσει και υποστηρίζει εφαρμογές συστημάτων πληροφορικής μεταξύ των οποίων το Λογισμικό Διαχείρισης Εργαστηρίου MICROLAB.

Το πελατολόγιό μας περιλαμβάνει ιδιωτικά εργαστήρια, Διαγνωστικά κέντρα, Εργαστήρια Αναφοράς καθώς και Γενικά και Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα.

Τόσο οι υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία μας, όσο και τα προϊόντα που αντιπροσωπεύουμε και υποστηρίζουμε λειτουργικά και τεχνικά, αδιάλειπτα όλα αυτά τα χρόνια, έχουν καταξιωθεί για την υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία που με συνέπεια εξασφαλίζουμε στους πελάτες μας.

Το έμπειρο και άρτια καταρτισμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της εταιρείας μας είναι στη διάθεσή των πελατών μας και εγγυάται την απόλυτη ποιότητα σε κάθε επίπεδο λειτουργίας μας.

Η εταιρεία μας εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 13485:2003 και την Υπ.Απ. ΔΥ85/ΓΠ/1348-16/1/04 (ΦΕΚ 32Β/16-01-04).