Αντιπροσωπείες

 

Translations:

Η ΚΕΚΗ Α.Ε. για περισσότερο από 35 χρόνια, συνεχίζει να παρέχει με συνέπεια και υπευθυνότητα εργαστηριακό εξοπλισμό κορυφαίας ποιότητας και τεχνολογίας αντιπροσωπεύοντας διεθνώς καταξιωμένους οίκους του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων τους: THERMO FISHER SCIENTIFIC (βιοχημικοί αναλυτές KONELAB και INDIKO), BRAHMS (αναλυτής KRYPTOR), ANALYTICON (αιματολογικοί αναλυτές HEMOLYZER,ταινίες ούρων),SNIBE DIAGNOSTICS (ανοσολογικοί αναλυτές),OMEGA κ.λ.π.

Στις δραστηριότητες της εταιρείας μας περιλαμβάνονται επίσης η παροχή και υποστήριξη του Λογισμικού Διαχείρισης Εργαστηρίου (L.I.S.) “Microlab”.